Course curriculum

  1. T4P1 Supply Chain Operations Planning Performance

  1. วิธีการเรียน T4P2 Demand Planning Performance

  2. Script_TALK-4-P2.ver1-Demand Planning Performance

  3. T4P2-1.xlsx

  4. T4P2-2.xlsx

  5. T4P2-3.xlsx

  6. T4P2-4.xlsx

  7. T4P2-567.xlsx

  8. T4P2-8.xlsx

  9. T4P2-9.xlsx

  10. T4P2-10.xlsx

  11. T4P2-1112.xlsx

  12. T4P2-13.xlsx

  13. T4P2-14.xlsx

  14. T4P2-15.xlsx

  15. T4P2-16.xlsx

  16. T4P2-17.xlsx

  17. T4P2-18.xlsx

  18. T4P2-19.xlsx

  19. T4P2-Demand Planning Pwerformance 2A

  20. T4P2-Demand Planning Pwerformance 2B

  1. T4P3 Inventory Planning Performance

  1. T4P4 Retails and e-commerce Performance

About this course

 • $99.00
 • 23 บทเรียน
 • 3 ชั่วโมงของเนื้อหาวิดีโอ

องค์กรเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่

ผู้จัดการ !!! ท่านต้องการสิ่งเหล่านี้หรือไม่

 • จะผลักดัน Performance ด้านซัพพลายเชน ในองค์กรอย่างไร

 • KPI อะไรบ้างที่ใช้วัด Performance ขององค์กร ด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชนที่เป็นสากล

 • หากต้องการผลักดันค่าผลงานระดับ world class ระดับอุตสาหกรรม ควรเป็นเท่าไหร่

 • ทำตามโครงสร้างการวัด KPI แยกเป็น Level แบบ SCOR แล้ว ทุกวันนี้ มีตัวชี้วัด กระจายตามตำแหน่งงานรับผิดชอบด้วย ตามฟังก์ชั่นงานและแต่ละฝ่าย แต่ละแผนกด้วย เราใช้เวลามากในการสรุปผลการดำเนินงาน Monthly Report อยากทราบว่า อะไรมากไป หรืออะไรน้อยไป

 • เราจะเริ่มงานปรับปรุงบริหารจัดการซัพพลายเชน โดยตั้งค่าตรงไหน เพื่อให้เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจน ในแต่ละไตรมาส เพื่อสรุปผลได้เป็น รูปธรรมสำหรับการปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์ และกระบวนการใน ซัพพลายเชนที่กำลังทำอยู่

 • ตามที่อาจารย์บอกว่า SCM แก้ปัญหา Solve Problem ในส่วนที่อย่างอื่นอาจจะแก้ไม่ได้ คำพูดนี้จับต้องไม่ได้ ทำอย่างไรถึงจะจับต้องได้ เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปรับปรุง

 • ฯลฯ

เพิ่มทักษะทำงานจริง

ตรงกับตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการ

 • เปิดโอกาสทำตำแหน่งงานใหม่

  Supply Chain Performance Expert และ ตำแหน่งงานในสายงานซัพพลายเชน กำลังเป็นที่ต้องการ แม้จะมี ซอฟแวร์จำนวนมากมาทำงานแทนได้ แต่งานวางแผนยังต้องใช้คนที่ทำงานได้ดีกับทุกฝ่ายและทุกครื่องจักรอุปกรณ์

 • เพิ่มความรู้ความสามารถทางเทคนิค

  ความรู้สรุปรวบยอดที่พร้อม Monitor ผลการดำเนินงานต่างๆ ในซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ พร้อมเข้า Take Action ได้ตลอดเวลาในฐานะ ผู้บริหารซัพพลายเชน แต่ละระดับ ตั้งแต่ ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการ และ ผุ้บริหาร

 • โดดเด่นด้วย พื้นฐานความรู้ที่จะนำไปสู่การ Apply ได้เกือบทุกอุตสาหกรรม

  โครงสร้างการบริหารงานซัพพลายเชนจากตัวเลขนำไปสู่การปฏิบัติจริงเริ่มตั้งแต่ออกแบบผลงานให้เข้ากับสากลที่แข่งขันได้ สำหรับ Supply chain Performance Expert เพื่อต่อยอดเป็น Supply Chain Consultant (SCMC) for Company

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

" เราพร้อมที่จะเติมเต็ม องค์ความรู้ ในส่วนที่ขาด "

 • @ ซุปเปอร์ไวเซอร์และผู้จัดการ @ ฝ่ายวางแผน @ ฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง @ ฝ่ายคลังสินค้า @ ฝ่ายจัดส่ง @ ฝ่ายผลิต @ ฝ่ายจัดซื้อจัดหา @ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานซัพพลายเชน @ ผู้จัดการ และผู้บริหาร ที่ต้องการ REVIEW ความรู้กับทีมงาน @ พนักงานที่ผ่านงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ที่ต้องการต่อยอดความรู้เพิ่มโอกาสในการทำงาน @ บัณฑิตที่จบในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการเพิ่มบันทึกการฝึกอบรมใน Portfolio @ ผู้จบการศึกษาสาขาอื่นที่ต้องการเรียนวิธีการทำงานในสายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพิ่ม

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 • -- อุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม -- อุตสาหกรรมเคมี และ ปิโตรฯ -- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ -- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ -- อุตสาหกรรมเครื่องครัว และ เฟอร์นิเจอร์ -- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ เครื่องนุ่งห่ม -- อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง -- อุตสาหกรรมเหล็ก และ อโลหะ -- อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ -- E-Commerce -- Fulfillment -- ธุรกิจซื้อมาขายไป ขนาดกลางถึงใหญ่ -- ห้าง ฯ

ผู้เรียนจะได้ทราบถึง KPIs ตัวใดบ้างเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ เมื่อเทียบกับ Performance ในระดับสากล ทบทวนว่ามีการใช้งานที่เหมาะสม ไม่มากไปและไม่น้อยไป พร้อม Template การคำนวณ และวิธีใช้อย่างละเอียด

 • Supply Chain Operation Planning Performance

  อาทิ ❖ Cash-to-cash cycle time ❖ Customer order cycle time ❖ Supply chain cycle time ❖ Damage-free delivery ❖ On-time delivery ❖ In-full delivery ❖ Accurately documented order ❖ Total supply chain management cost as percentage of sales ❖ Supply chain cost per unit sold ❖ Day sales outstanding ❖ Turn-earn index ❖ Inventory velocity ❖ Stock rotations ❖ Freight bill accuracy ❖ Freight cost per unit ❖ Freight cost per unit ❖ On-time shipping rate ❖ Return reason ❖ Order to cash ❖ Order Lead Time ❖ Lost Sales ❖ Vender Performance ❖ Accounts Receivable Turnover ❖ Days Sales Outstanding (DSO) ❖ Operating Cash Flow ❖ Working Capital ❖ Cash Conversion Cycle (CCC) ❖ ฯลฯ

 • Demand Planning Performance

  อาทิ ❖ Item Forecast Error ❖ Product category Forecast Error ❖ Weekly Forecast accuracy ❖ Monthly Forecast accuracy ❖ Bias ❖ Tracking signal ❖ MAD ❖ MAPE ❖ SMAPE ❖ WAPE ❖ MSE ❖ RMSE ❖ Order fill rate ❖ Item fill rate ❖ Perfect order ❖ Actual sale conversion rate ❖ Weekly location item error ❖ Demand warning error ❖ Customer demand pareto error ❖ Pre-booking rate ❖ Promotion plan error by region ❖ ฯลฯ

 • Inventory Planning Performance

  อาทิ ❖ Inventory Turnover ❖ Inventory accuracy ❖ Backorder Rate ❖ Inventory Carrying Cost ❖ Item fill rate ❖ Order fill rate ❖ Stock-out percentage ❖ Deadstock percentage ❖ Cost of goods sold (COGS) ❖ Average Inventory Value ❖ Average days to sell inventory ❖ Inventory days of supply ❖ coverage days ❖ Weeks on Hand ❖ Monthly Sell-Through Rate ❖ Gross Margin by Product ❖ GMROI ❖ Obsoleted Percentage ❖ Off-shelf available ❖ Promotion non-move ❖ perfect lead time to refill ❖ Labour cost per item (by region) ❖ ฯลฯ

 • Retails and e-commerce Performance

  ❖ Item Forecast Error ❖ Sales by day ❖ Average order size ❖ Perfect SLA ❖ Average margin ❖ Average Transaction Size ❖ Average Units per Customer ❖ Total Volume of Sales ❖ Sell-through Rate ❖ Back Order Rate ❖ Rate of Return ❖ Customer Retention ❖ Retail Conversion Rate ❖ Total Orders ❖ Total Sales by Region ❖ Order Status ❖ Perfect Order Rate ❖ Return Reason ❖ GMROI ❖ Monthly Revenue Per Employee ❖ No. of transaction ❖ COGS ❖ Inventory level by distributor/store ❖ Off-shelf Available ❖ Customer lifetime value ❖ Customer acquisition cost ❖ Affiliate performance rates ❖ Average Profit Per Customer ❖ Revenue Per Site Visitor ❖ ฯลฯ

สมัครคอร์สนี้ ได้ทันที

เหลือเวลาอีก

 • 00 วัน
 • 00 ชั่วโมง
 • 00 นาที
 • 00 วินาที

Discover your potential, starting today