Course curriculum

  1. Script_M3-Inventory Models-P1A-Thai-Eng

  2. Script_M3-Inventory Model-P1B-Thai-Eng

  1. Script_M3-Inventory Model-P2A-Thai-Eng

  2. Script_M3-Inventory Model-P2B-Thai-Eng

  3. Script_M3-Inventory Model-P2C-Thai-Eng

  4. Script_M3-Inventory Model-P2E-Thai-Eng

  1. Script_M3-Inventory Model-P3A-Thai-Eng

  1. M3-Inventory Models-P4

  1. Quiz 20 ข้อ 4 ตัวเลือก

  1. เนื้อหาเสริม (ไม่บังคับ)

About this course

 • $149.00
 • 10 บทเรียน
 • 0 ชั่วโมงของเนื้อหาวิดีโอ

องค์กรเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่

ลองเชคสภาพปัจจุบัน !!! กันสักหน่อย

 • ตั้งค่า service level แยกตาม ABC เรียบร้อย แต่ก็ยังพบปัญหาว่า Safety Stock ที่ตั้งไว้ บางรายการมีเยอะจนกลายเป็น slow moveบางรายการก็ช๊อตในบางเดือน จึงไม่ทราบว่า คำนวณถูกหรือไม่

 • สินค้าบางอย่างมี shelf-life เป็น daily short live ยังควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการควบคุมและบริหารสินค้าและวัตถุดิบ ได้ไม่ดีเท่าที่ตั้งไว้ ยังไม่รู้ว่ามีวีการที่ดีกว่าที่ทำอยู่หรือไม่

 • ที่บริษัทแบ่งสินค้าสินค้าแบบ ABC เป็น 12 กลุ่ม ยังไม่แน่ใจว่าจะตั้งค่า Service level ที่สัมพันธ์กับ Forecast accuracy และระบบเติมเต็มสินค้าได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะยังมีปัญหาเรื่อง shortage กับเกิด slow move ให้ revise ทุกเดือน เดือนละหลายรายการ

 • ที่บริษัทมีคลังสินค้าสำเร็จรูปเป็นของตนเอง มีคลังวัตถุดิบเป็นของตนเอง ในช่วง High season มีการเช่าเก็บสินค้าบ้าง แต่ต้องรักษา margin เพราะค่อนข้างต่ำ และต้องควบคุมต้นทุนตลอดเวลา และ budget จำกัด ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีใด จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และจัดเตรียมสินค้า จะลด stock หรือ build stock ให้พอดี ตามพื้นที่คลัง และงบประมาณที่มี เมื่อได้ Demand มาแล้ว

 • ที่บริษัทมี spare part จำนวนหลายรายการ ทั้งราคาถูกและราคาแพง อะไหล่บางอย่างซื้อมา 2 ปี ยังไม่ได้ใช้ บางอย่างซื้อทุก 3 เดือน ยังไม่รู้วิธี ว่าจะควบคุม stock ตรงนี้อย่างไร ที่จะมีอะไหล่ให้เบิกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ แต่ก็ไม่ต้องการเสียเงินซื้อมารอเวลานานเกินไป เพราะ Supplier อะไหล่บางตัวสั่งจากต่างประเทศ คำนวณอย่างไร

 • Supplier ชอบ Offer ล๊อตใหญ่ๆ ราคาถูกลงมาก ก็คำนวณตามที่อาจารย์สอนว่า ถ้าซื้อ volume เท่านี้ ต้องลดกี่% ถึงจะยอมซื้อ ถ้าคิดว่าใช้หมดแน่นอน แม้จะทำให้ Inventory turnover สูงสักหน่อย แต่ตอนนี้ที่บริษัทยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่า ราคาที่จ่ายเป็นเงินสด ที่ลดลง กับค่าการจัดเก็บสินค้าและ operations cost ใน warehouse ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นตัวเงินได้ แต่ก็ยังไม่ใช่เงินสดจริง บริษัทต้องคิดอย่างไรถึงจะถูกต้อง

 • ฯลฯ

เพิ่มทักษะทำงานจริง

ตรงกับตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการ

 • เปิดโอกาสทำตำแหน่งงานใหม่

  Demand Planner และ ตำแหน่งงานในสายงานซัพพลายเชน กำลังเป็นที่ต้องการ แม้จะมี ซอฟแวร์จำนวนมากมาทำงานแทนได้ แต่งานวางแผนยังต้องใช้คนที่ทำงานได้ดีกับทุกฝ่ายและทุกครื่องจักรอุปกรณ์

 • เพิ่มความรู้ความสามารถทางเทคนิค

  ความรู้วิชาชีพบางอย่างจำเป็นต้องอาศัย know how ทางเทคนิค ที่จะนำไปใช้งานได้ทันที

 • โดดเด่นด้วย พื้นฐานความรู้ที่จะนำไปสู่การ Apply ได้เกือบทุกอุตสาหกรรม

  เรียนพื้นฐานครอบคลุม Core knowledge ของ SCM เพื่อต่อยอดจาก Demand Planner เป็น Supply Chain Consultant (SCMC) for Company

สมัครคอร์สนี้ ได้ทันที

เหลือเวลาอีก

 • 00 วัน
 • 00 ชั่วโมง
 • 00 นาที
 • 00 วินาที

Discover your potential, starting today