Course curriculum

แผนงานซัพพลายเชน

  1. แนะนำบทเรียน

  2. DPM1-1 ตอนที่ 1 ภาพรวมแผนงาน

  3. Script_M1-Supply chain Planning-P1-Thai-Eng

  4. Example-M1-1.xlsx

  1. DPM1-2 ตอนที่ 2 การบริหารความต้องการเชิงกลยุทธ์ [1]

  2. DPM1-2 ตอนที่ 2 การบริหารความต้องการเชิงกลยุทธ์ [2]

  3. Script_M1-Supply chain Planning-P2-Thai-Eng

  4. Example2

  5. Example-M1-2.xlsx

  1. DPM1-3 ตอนที่ 3 การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์

  2. Script_M1-Supply chain Planning-P3-Thai-Eng

  1. Script_M1-Supply chain Planning-P4-Thai-Eng

  2. DPM1-4 ตอนที่ 4 KPIs สำหรับฟังก์ชั่นการวางแผน

  1. เลือกคำตอบที่ถูกต้องจาก 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ

  1. เฉลย

About this course

 • $99.00
 • 15 บทเรียน
 • 11.5 ชั่วโมงของเนื้อหาวิดีโอ

องค์กรเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่

ลองเชคสภาพปัจจุบัน !!!

 • มีสินค้าล้นคลัง สินค้า non-move จำนวนมาก แต่มียอด lost sales ทุกเดือน

 • เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคขาย Retails ด้วยซ้ำ แต่ Forecast Error มากกว่า 10% ทุกเดือน บางเดือนสูงถึง 20%

 • ผลิตและขายสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยลักษณะของสินค้า เดือนไหนมี Forecast Accuracy 75% คือสูงตามเป้า แต่ที่บริษัทใช้ยอด Target Sales เป็นค่า Forecast ยังไม่รู้จะปรับกระบวนการตรงนี้อย่างไร

 • เรียกเข้าวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการคำนวณ Lead time ให้ cover รอบการผลิตและรอบการขาย ไว้แล้ว แต่ยังมีเหตุการณ์วัตถุดิบค้างสต๊อกจำนวนมากในบางรายการ และบางรายการ ก็เรียกเข้ามาผลิตไม่ทัน และบางรอบการสั่งซื้อ บริษัทยอมจ่ายเงินซื้อ Lot ใหญ่เพราะราคาต่ำ แต่ก็มีบางครั้งที่ผิดพลาด จะใช้วิธีใดคำนวณเพื่อต่อรองราคาและปริมาณการสั่งวัตถุดิบกับ Suppliers

 • เรื่องที่ปวดหัวที่สุดคือฝ่ายผลิตกับฝ่ายคลังสินค้า ต้องการควบคุมปริมาณ Inventory ไม่เกิน % target ที่กำหนด แต่ประสบปัญหาว่าฝ่ายขายต้องทำ % Lost sale ต่ำที่สุด พยายามแก้ปัญหาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จเพราะสินค้ามี SKU จำนวนมาก ยังไม่รู้ต้องทำอย่างไรดี

 • ประชุมแผนงานสัปดาห์ละครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการตามงาน เคย setup ระบบ การประชุม Sales and Operation plans แล้ว แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม แถมเพิ่มงาน ต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลเพิ่ม ขึ้นมาอีก แต่ก็ยังแก้ไขปัญหาที่เคยมีไม่ได้

 • ฯลฯ

เพิ่มทักษะทำงานจริง

ตรงกับตำแหน่งงานที่ตลาดต้องการ

 • เปิดโอกาสทำตำแหน่งงานใหม่

  Demand Planner และ ตำแหน่งงานในสายงานซัพพลายเชน กำลังเป็นที่ต้องการ แม้จะมี ซอฟแวร์จำนวนมากมาทำงานแทนได้ แต่งานวางแผนยังต้องใช้คนที่ทำงานได้ดีกับทุกฝ่ายและทุกครื่องจักรอุปกรณ์

 • เพิ่มความรู้ความสามารถทางเทคนิค

  ความรู้วิชาชีพบางอย่างจำเป็นต้องอาศัย know how ทางเทคนิค ที่จะนำไปใช้งานได้ทันที

 • โดดเด่นด้วย พื้นฐานความรู้ที่จะนำไปสู่การ Apply ได้เกือบทุกอุตสาหกรรม

  เรียนพื้นฐานครอบคลุม Core knowledge ของ SCM เพื่อต่อยอดจาก Demand Planner เป็น Supply Chain Consultant (SCMC) for Company

สมัครคอร์สนี้ ได้ทันที

เหลือเวลาอีก

 • 00 วัน
 • 00 ชั่วโมง
 • 00 นาที
 • 00 วินาที

Discover your potential, starting today